Väldigt kul med direktöversättningar...

Råkade hitta vår bok Berts Dagbok på Amazon.com där man kan göra en så kallad automatisk översättning.
Det var riktigt kul. Nu ska jag försöka tolka vad de menar...


Du vet vad de säger: Två miljoner svenskar kan inte ha fel.

(Especially when you're talking about a country that's only got eight million people in the first place.)
= Speciellt när du talar om ett land som bara fick åtta miljoner människor i första hand.)


That's the bestselling track record of the beloved Ned in his native land, and thankfully Sören Olsson and Anders Jacobsson have seen fit to adapt and export the diary of this hilariously inventive sixth-grader to other shores.
= Det är den storsäljande meritlista av den älskade Ned på sitt land, och tack och lov Sören Olsson och Anders Jacobsson har kunnat anpassa och export dagboken för denna hilariously inventive sjätte-grader till andra stränder.

Ned Floyd--code name Treb Vladinsky, just in case anyone discovers his secret journal--is a perfectly normal 11-year-old.
= Ned Floyd - code name Treb Vladinsky, bara i fall någon upptäcker hans hemliga dagbok - är en helt normal 11-åring.

Which is to say that, more often than not, he's very funny.
= Det vill säga att, oftare än inte, han är väldigt rolig.

"Death to whoever peeks in this diary. May they burn in the fires of doom forever... or at least for a little while."
= "Död åt den som peeks i denna dagbok. Må de brinna i bränder domedagsprofeterna för alltid ... eller åtminstone för en stund."


This very readable 133-page journey into the head of Ned details all the day-to-day vagaries of what can be an extremely weird age: Ned ingenuously records life-or-death concerns like bullies, cute girls (written about in red), cigarettes (code-named "socks," just in case), and hickeys ("You can order them from Irene in the seventh grade") alongside seemingly equally important topics, like the political struggles in the imaginary country of Hoppalochinia, frank assessments of everyone he comes across ("you know, one of those good-looking guys with moussed hair and linen pants"), and how best to brew a werewolf's potion (which includes, among other things, Coca-Cola, black pepper, mustard, and crushed ants, but which proved unsuccessful in field tests on a friend's little sister--"Not enough crushed ants in the potion, I guess").

= Detta mycket läsvärd 133-sida resa in i huvudet av Ned detaljer samtliga dagliga nyckfulla vad kan vara en mycket konstig ålder: Ned naivt poster liv eller död oro gillar bullies, söta flickor (skrivit om i rött) , Cigaretter (med kodnamnet "strumpor", bara i fall), hickeys ( "Du kan beställa dem från Irene i sjunde klass") vid sidan av till synes lika viktiga ämnen, liksom de politiska kamper i det imaginära landet Hoppalochinia, uppriktiga bedömningar av alla han kommer över ( "du vet, en av dem snygg killar med moussed hår och linne byxor"), och hur man bäst brygger en Werewolf's potion (som inkluderar bland annat Coca-Cola, svartpeppar, senap , Och krossade myror, men som misslyckades i fältstudier i en väns lillasyster - "Inte tillräckligt krossade myror i potion, I guess").

(Ages 10 and older) --Paul Hughes (Ages 10 och äldre) - Paul Hughes

From Publishers Weekly From Publishers Weekly
In this light-hearted novel starring spunky Ned Floyd, the Swedish team of Olsson and Jacobsson offers an often hilarious look at preadolescent woes.

= I detta bekymmerslös nya stjärnor och Spunky Ned Floyd, det svenska laget av Olsson och Jacobsson erbjuder en ofta munter titta på preadolescent WOES.

At age 11 ("I'm twenty years old. Almost. You just take away half of twenty and add one"), Ned (code-named Treb) starts a secret diary in which he writes slightly embellished versions of his escapades at school and at home.

= Vid ålder 11 ( "Jag är tjugo år gammal. Almost. Du behöver bara ta bort hälften av tjugo och lägga till ett"), Ned (med kodnamnet Treb) startar en hemlig dagbok där han skriver något som pryddes versioner av hans Escapades i skolan och hemma.

Figures frequenting the pages of his diary include the much-envied classmate, "Nugget" ("He's strongest, next oldest, he's smoked, he's most popular with the girls, and his dad has a red convertible Corvette"); Rebecca and Nadia, two girls who set Ned's heart a-fluttering; and of course Ned's best buddies, much-teased Little Eric and scientific-minded Arnold.

= Siffror som uppehåller sidorna i sin dagbok innehålla mycket avundsvärda klasskamrat, "Nugget" ( "Han är starkast, näst äldsta, han är rökt, han är mest populära bland flickor, och hans pappa har en röd cabriolet Corvette"), Rebecca och Nadia, två flickor som fastställts Ned's heart a-Fluttering, och naturligtvis Ned bästa kompisar, mycket teased Little Eric och vetenskapligt sinnade Arnold.

The authors get the tone of this transitional age just right, as when Ned spells out his quandary for his birthday "cocktail" party, featuring "the apple cider with the bubbles in it": "If [Rebecca] answers yes it's going to be a cocktail party ... la hugging-and-French-kissing. If she answers no, it's going to be a cocktail party ... la punch-and-cake."

= Författarna får tonen i denna övergångsperiod ålder precis rätt, som när Ned anges hans dilemma för hans födelsedag "cocktail" parti, featuring "apple cider med bubblor i det": "Om [Rebecca] svar ja det är att vara en cocktail... la hugging-franska-kyssande. Om hon svarar nej, det ska bli en cocktail... la punch-tårta. "

Ned's romances, experiments and attempts to impress the guys usually backfire, but the results of his endeavors will inevitably bring laughs.

= Ned's Romances, experiment och försök att imponera på killarna brukar slå tillbaka, men resultaten av hans strävanden kommer oundvikligen att sätta skrattar.

One-third poet, one-third floundering Casanova, one-third trickster and 100% genuine kid, Ned emerges as a lovable anti-hero, whose keen observations and creative mind will captivate even reluctant readers.

= En tredjedel poet, en tredjedel kämpar Casanova, en tredjedel Trickster och 100% äkta kid, Ned framstår som en lovable antihjälte, vars gärna synpunkter och kreativt sinne kommer att fängsla även motvilliga läsare.

kul!

Jag fattar i stort sett ingenting..
men det är ju iofs mitt vanliga tillstånd.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0